Bøker og bokkapitler

 

Antrozoologi

Samspill mellom dyr og menneske

Bente Berget (red.), Elsebeth Krøger (red.), Anne Brita Thorød (red.)

Universitetsforlaget

Kapittel 8: Samarbeid med hesten i helsefremmende arbeid

Underkaptiler

Hesteassistert terapi, Hesteassisterte aktiviteter, Hva er det med hesten?, Hestens påvirkning på psykisk og fysisk helse, Viktige faktorer i utforming av hesteassisterte aktiviteter og terapi, Hestens velferd, Veien er målet

 

Sikker og god
hestepraksis

Bakken, Øystein – Dahle, Hans Kolbein – Hauge, Hilde – Knævelsrud, Torunn – Kolstad, Marie Thorson – Malmin, Kristian – Mejdell, Cecilie – Oppegaard, Anette – Stuurman, Michele – Svalesen, Torgeir – Wien, Tone

Tun forlag

Kapittel 3 : Etikk og hestehold. Dyrevelferd og vårt ansvar

 

 

 

Hestens påvirkning på menneskers psykiske helse og utvikling.

Litteraturrapport for Hest og Helse 2010-2011
– en samling utvalgt forskningslitteratur