Om Meg

FOTO: Åsmund Langeland

Jeg har alltid vært hestejente! Ungdomsårene ble tilbrakt på EKT rideskole og husdyrpark, før jeg etter videregående jobbet to år for norgesmester i dressur Per Waaler. Utdanningen min har jeg innenfor husdyrvitenskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Den omhandler læringsteori, atferd og avlsvitenskap.

I 2013 fullførte jeg doktorgraden min i folkehelsevitenskap på prosjekt om hesteassisterte aktiviteter for ungdom. Her klarte vi å få kvantitative data på at opplevelsen med hest gav økt sosial støtte og at ungdommene fikk større tro på seg selv i møte med utfordrende oppgaver.

Jeg har bygget opp flere studier og kurs knyttet til hesteassisterte aktiviteter. Bachelorgrad i hestefag ved NMBU ble laget i samarbeid med Dag Austbø og Odd Vangen og hadde oppstart i 2012. Jeg er sammen med Ingeborg Pedersen ansvarlig for etterutdanningskurset «Hesteassisterte intervensjoner», som er et samarbeid mellom Hest og Helse og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Fagskolestudiet «Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet»  var jeg med å utvikle ved studiested Hvam, Fagskolen Innlandet. Jeg har lektorkompetanse og har forelest i hest og atferd ved NMBU, og har jobbet som lærer i hestefag ved Melsom og Jønsberg videregående skole.

Etter doktorgraden hadde jeg et engasjement i Landbruks- og matdepartementet hvor jeg skrev bakgrunnsdokumentet «Hesten som samfunnsaktør». Den er i dag en nettressurs til bruk for kommuner (link).

Med master innenfor avlsvitenskap har jeg sittet i avlsådet ved Norsk Hestesenter og er opptatt av de norske hesterasene. Jeg er i dag leder av utdanningsrådet ved Norsk Hestesenter og nestleder i Hest og Helse der jeg har sittet i styret i snart ti år. 

Jeg har drevet aktivt både som dressurrytter og som trener, og har nå fokus på trening av hest med positive innlæringsmetoder og samspillet mellom hest og rytter. Vi bor på et lite småbruk med våre to hester og låneponni, der de koser seg på utegang med aktiv stall.