En hesteassistert aktivitet er et møte mellom hest og mennesket.  I møtet med hesten kan personen få en en opplevelse av mestring eller å få det bedre med seg selv gjennom økt motivasjon og følelsen av å bety noe.

Jeg ønsker å inspirere! Doktorgraden min i folkehelse om ungdom og hest har gitt meg kompetanse om hva en hesteassistert aktivitet kan skape. Jeg er utdannet innen etologien – læren om dyrs atferd, og inspireres av gode relasjoner mellom hest og mennesker. Jeg brenner for å synliggjøre verdien hesten har for samfunnet vårt og hvordan den utvikler oss, og har en drøm om å vise frem bæreKRAFTEN hesten kan gi!

FOTO: Åsmund Langeland

«Det er noe med innsiden av hesten som er godt for utsiden av oss mennesker!»

Winston Churchill